Zandput Drachten / Opeinde

Bij Eastersanding in Drachten – Friesland – wordt sinds 2000 licht verontreinigde grond en baggerspecie nuttig hergebruikt ten behoeve van het opvullen van een zandwinput. Hiermee is Eastersanding het bedrijf dat in Friesland grond en baggerspecie in zandputten verwerkt.

Verwerking grond- en baggerspecie

De verwerking van grond en baggerspecie vindt plaats op basis van het Besluit bodemkwaliteit en het gebiedsspecifiek beleid van Wetterskip Fryslân. De zandwinput is gelegen aan De Steven in Drachten en is zowel per as als per schip goed bereikbaar. De totale verwerkingscapaciteit bedraagt circa 3.000.000 m3. Baggerspecie dat voldoet aan kwaliteitsklasse AW, A en B en grond dat voldoet aan kwaliteitsklasse vrij toepasbaar, wonen en industrie komen in aanmerking voor verwerking.

Kwaliteitskeuring

Voorafgaand aan de verwerking dient de kwaliteit van de baggerspecie en de grond vastgesteld te zijn. De kwaliteit van de baggerspecie conform de NEN 5720 en de kwaliteit van de grond door middel van een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit.

Aanvoer binnen enkele werkdagen na overleg mogelijk.

Verkoop zand

Indien u zand nodig heeft, horen we het graag. Wij verkopen zowel particulier als zakelijk.

Neem contact op

Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon: Gjalt Jan Jansma / 06-53 81 10 45.

Facebook
LinkedIn
Twitter
SHARE